Pangan halal itu sendiri ditinjau dari dua sisi.

Pertama, dari zat makanan yang terkandung di dalamnya. Untuk itu maka perlu diteliti dengan proses sertifikasi halal. Semua bahan yang dipergunakan, peralatan dan pemrosesannya, harus halal dan bebas dari najis atau suci, sesuai dengan kaidah syariah.

Yang kedua, halal dari cara mendapatkan atau memperolehnya. Yaitu cara mencari rezeki, harus halal pula. Tidak boleh dengan cara yang dilarang atau diharamkan.

Program Studi Manajemen Industri Halal UNITI Kolej merupakan Program Studi ini lahir seiring tumbuhnya kesadaran konsumen muslim & tingginya permintaan Produk Halal secara global.

Ayoo Sobat Muda yang masih duduk di bangku SMA/MAN/SMK agar melihat peluang dan perkembangan dari industri halal dunia dengan memperdalam keilmuan dibidang Halal Manajemen sehingga dapat menjadi Tenaga Ahli di industri halal baik dalam negeri serta luar negeri.

Saat ini Kampus yg telah siap dengan Jurusan Unggulan Managemen Halal adalah Uniti Kolej Malaysia.

Mari daftar kan diri Anda kawan kawan,
https://registrasi.kampusmanajemenhalal.com/
Informasi : 0813 1616 8700

Oleh Official KMH